نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: تأثیر مدیریت منابع انسانی و مدیریت خلاقیت و نوآوری در دانش‌بنیان شدن سازمان‌های دفاعی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 13-39

حسین فتح‌آبادی؛ مجید رشیدی؛ ابوالفضل سپهری‌راد