کلیدواژه‌ها = فرایندهای منابع انسانی
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: ارتقای آمادگی جذب فناوری‌های دفاعی از طریق برنامه‌ریزی راهبردی منابع‌ انسانی در سازمان‌های دفاعی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 105-132

حسن امیری؛ عباسعلی رستگار؛ صبا هدایتی‌فر؛ امیرعلی زارعی