کلیدواژه‌ها = ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و خارجی (EFE)
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: ارائه راهبردهای ارتقای خودباوری در بین کارکنان پایور یکی از سازمان‌های نظامی

دوره 18، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 77-103

احمدرضا سنجری؛ ناصر عباس‌زاده؛ بهنام گلشاهی