کلیدواژه‌ها = محیط داخلی سازمان
طراحی چارچوبی برای دیده‌بانی محیط سازمان‌های نظامی

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 13-31

حسین فتح‌آبادی؛ آرمین خالقی؛ بیژن ساعدی