کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی: ژئوپلیتیک
معرفی ظرفیت‌های برترساز ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا

دوره 21، شماره 82، مرداد 1402، صفحه 114-141

یحیی صفوی؛ عبدالله جلالی نسب؛ محسن رستمی؛ نادر جهانی