شاخص‌های نیروی انسانی شبکه فرماندهی و کنترل قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت علوم دفاعی راهبردی – دانشگاه عالی دفاع ملی.

2 دانشجوی دکتری رشته سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی( نویسنده مسئول)،

چکیده

چکیده
در دنیای سراسر عدم قطعیت و پر رقابت امروزی، تنها عامل اصلی که می­تواند پایداری و برتری در بقاء سازمان­ها را ضمانت کند، وجود منابع انسانی دانا، خلاق و توانا است که این مهم با توجه به حساسیت سازمان­های نظامی و بویژه بخش دفاع هوایی که متکی به تصمیم­های صحیح ،سریع ،هوشمندانه واجرایی نمودن بی وقفه انها هست از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. شبکه فرماندهی و کنترل با هدف بهره‌گیری از تمام امکانات و قابلیت­های سازمان در کوتاهترین زمان ممکن و یکپارچه سازی فعالیتها طراحی شده است. به مرور زمان بعنوان عامل برترساز عملیات نظامی بویژه پدافند هوایی شناخته شده است. در میان اجزای اصلی شبکه فرماندهی و کنترل ، نیروی انسانی بعنوان اساسی ترین جزء این مجموعه قابلیت تاثیر گذاری در ارتقاء، تنزل ویا حذف اثر بخشی کارکرد کل مجموعه را دارا است..لذا هدف از انجام این تحقیق، احصاء « شاخص‌های بعد نیروی انسانی شبکه فرماندهی و کنترل قرارگاه مشترک ­پدافند­ هوایی خاتم­الانبیاء(ص) کشور» بوده که سوال تحقیق متناظر با هدف طراحی گردید. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه­ای و روش تحقیق، توصیفی تحلیلی با رویکرد ترکیبی می­باشد. برای پاسخ به سوال تحقیق، بر مبنای ویژگی­های جامعه­ آماری، تعداد 140 نفر از صاحب­نظران این حوزه به­صورت هدفمند تعیین شده و پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده­ها نشان می­دهد که بعد منابع انسانی با 4 مولفه­ و 20 شاخص که شاخص‌ آموزش­های مدون و مشترک، بااهمیت‌ترین شاخص مؤلفه فرهنگ سازمانی، شاخص‌ شایستگی و توانمندی دانشی و مهارتی، بااهمیت‌ترین شاخص مؤلفه فرماندهی و مدیریت، شاخص‌ آموزش بر اساس مأموریت ، ترویج فرهنگ پدافند هوایی و نظام آموزش یکپارچه ، بااهمیت‌ترین شاخص مؤلفه آموزش و شاخص‌ متخصص و خبره بودن در حوزه دانش فرماندهی و کنترل بااهمیت‌ترین شاخص مؤلفه خصوصیت فردی بعد منابع انسانی شناخته شدند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Manpower indicators of the command and control network of Khatam al-Anbia air defense joint base of the country

نویسندگان [English]

  • S.E SH 1
  • vahid Karimi 2
1 Doctorate in Strategic Defense Science Management - National Defense University.
2 دانشجوی دکتری رشته سیاست دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی( نویسنده مسئول)،
چکیده [English]

Manpower indicators of the command and control network of Khatam al-Anbia air defense joint base of the country
 
 
Abstract
Summary In today's uncertain and competitive world, the only main factor that can guarantee stability and excellence in the survival of organizations is the existence of knowledgeable, creative and capable human resources, which is important considering the sensitivity of military organizations and Especially the air defense sector, which relies on correct, quick, intelligent decisions and their non-stop implementation, is extremely important. The command and control network is designed with the aim of using all the facilities and capabilities of the organization in the shortest possible time and integrating activities. Over time, it has been known as a superior factor in military operations, especially air defense. Among the main components of the command and control network, human power, as the most basic component of this set, has the ability to influence the promotion, degradation, or elimination of the effectiveness of the entire set. Therefore, the purpose of this research is to calculate the indicators of the dimension of manpower. The command and control network of the Khatam-al-Anbiya (peace be upon him) air defense joint base of the country was designed in accordance with the research question. The type of research is applied-developmental and the research method is descriptive-analytical with a mixed approach. To answer the research question, based on the characteristics of the statistical population, the number of 140 experts in this field was purposefully determined and the questionnaire was distributed among them. Data analysis shows that the dimension of human resources with 4 components and 20 indicators, which is the codified and common training index, the most important indicator of the organizational culture component, the competence and knowledge and skill capability index, the most important indicator of the command and management component , the education index based on the mission, the promotion of air defense culture and the integrated education system, were recognized as the most important indicators of the education component and the expert and expert index in the field of command and control knowledge were recognized as the most important indicators of the individual characteristic component of the human resources dimension.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords:  command and control network
  • manpower
  • joint air defense base of Khatam al-Anbia (pbuh) country