مقاله پژوهشی: پابرجایی قابلیت‏های فرماندهی و واپایش از طریق برنامه‏ ریزی راهبردی منابع انسانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء و دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سمنان

3 مدرس دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء

چکیده

پابرجایی قابلیت‏‌ها[1]، هر برنامه و طرح مرتبط با آینده را به سطح قابل قبولی از پایداری می‏‌رساند، به گونه‏‌ای که در مواجهه با تحولات محیطی، بیشترین دوام را داشته باشد. رشد و توسعه شاخص‏‌های توانمندساز فرماندهی و واپایش، آنها را به قابلیت‏‌های کلیدی و باثباتی تبدیل می­‌کند که امکان رویارویی با حوادث گوناگون پیرامونی را فراهم می­‌کنند. هدف این پژوهش تبیین چگونگی دستیابی به پابرجایی قابلیت‏‌ها در زمینه فرماندهی و واپایش، به‌عنوان مهم‌‏ترین رکن مدیریت و راهبری عملیات نظامی، از طریق برنامه‌‏ریزی راهبردی و هدفمند منابع انسانی است. به این منظور پس از دریافت فرایندهای اثرگذار منابع انسانی بر پابرجایی قابلیت‏‌های فرماندهی و واپایش، از طریق مطالعات کتابخانه‏‌ای و نظرسنجی از متخصصان باتجربه و برنامه‏‌ریزان حوزه فرماندهی و واپایش به روش دلفی، با استفاده از روش الگو‏سازی معادلات ساختاری[2]، چگونگی دستیابی به سطح مطلوب پابرجایی در زمینه قابلیت‏‌های فرماندهی و واپایش، با هدف واپایش میدان نبرد در شرایط مختلف، ایجاد قابلیت مواجهه با شرایط بحران، توانایی در دفاع ناهمگون و قابلیت جذب و به‏‌کارگیری فناوری‏‌های مؤثر دفاعی از طریق برنامه‌‏ریزی هدفمند منابع انسانی تبیین شد و در نهایت الگویی که مشخص­‌کننده شیوه مؤثر به‏‌کارگیری فرایندهای منابع انسانی است، ارائه شد.[1] . Capability Steady state


[2].  Structural equations modeling

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Steadiness of Commanding and Controlling Capabilities through Strategic Human Resource Planning

نویسندگان [English]

 • Hassan Amiri 1
 • Saba Hedayati Far 2
 • Seyed Hamid Hosseini 3
1 Teacher at Khatam-Al-Anbai University and PhD student in Human Resource Management
2 Ph.D. student of Human Resource Management, Semnan University
3 Teacher at Khatam al-Anbiya Air Defense University
چکیده [English]

Persistence of capabilities, transfers every program and plan relating to future to an acceptable level of sustainability and persistence, in a way that in the face of environmental developments has the highest durability. The growth and development of the empowerment indicators of commanding and controlling transforms them into the key and persistent capabilities that provide the possibility of coping with various peripheral disturbances and events. The aim of this study is to explain how to achieve persistence of capabilities in the realm of commanding and controlling, as the most important pillar of management and leadership of the military operations, through strategic and targeted planning of the human resources. For this purpose, after reviewing the effective processes of human resources on the preservation of commanding and controlling capabilities through library studies and a survey of experienced experts and planners of the field of commanding and controlling by Delphi method, using structural equation modeling (SEM) method the way to achieve the desirable level of persistence in the realm of commanding and controlling capabilities, with the aim of controlling the battlefield under different conditions, the ability to deal with critical situations, the ability to defend asymmetrically, and the ability to absorb and deploy effective defense technologies through targeted human resources planning were explained. And finally, a pattern that specifies the effective method of employing the processes of human resources in order to achieve persistence of commanding and controlling capabilities was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capability persistence
 • strategic planning of human resources
 • commanding and controlling
 • structural equation modeling (SEM)
 1. الف. منابع فارسی

  1. آذر، عادل و رسول غلامزاده، (1394)، مدل‏سازی معادلات ساختاری کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM)، تهران: انتشارات نگاه دانش.

  2. آذر، عادل، (1393)، کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت، تهران: انتشارات نگاه دانش.

  3. افتخاری، اصغر و مهدی کامکار، (1387)، بازشناسی مفهومی جنگ ناهمتراز، نشریه نگرش راهبردی، شماره 92.

  4. آرمسترانگ، مایکل، (1393)، مدیریت راهبردی منابع انسانی: راهنمای عمل، ترجمه سید محمد اعرابی و امید مهدیه، تهران: انتشارات دفتر پژوهش‌‏های فرهنگی.

  5. احمدی، فضل­اله و خدیجه نصیریانی، (1387)، روش دلفی: ابزاری در تحقیق، نشریه علوم اجتماعی، شماره 12.

  6. حفظی­‌فرد، محمود و نوشین اورمزدی، (1388)، پیوند برنامه‏‌ریزی راهبردی منابع انسانی با اهداف راهبردی سازمان، فصلنامه مدیریت دولتی، شماره 24.

  7. رابرت، جی و استیون پوپر، (1385)، برنامه‌‏ریزی پابرجا برای یک قرن، ترجمه وحید وحیدی مطلق، تهران: انتشارات اندیشکده صنعت و فناوری (آصف).

  8. زارعی متین، حسن، (1388)، برنامه‏‌ریزی راهبردی برای منابع راهبردی، فصلنامه دانش مدیریت، شماره 17.

  9. سلامی، حسین و حسین توپچی، (1387)، فناوری‏‌های نوین در جنگ‏های آینده، نشریه نگرش راهبردی، شماره 90.

  10. صفوی، یحیی، (1387)، الزامات و شرایط برتری در جنگ‏‌های ناهمتراز، نشریه نگرش راهبردی، شماره 89.

  11. کلانتری، فتح‌­الله، (1395)، تدوین راهبردهای کلان جنگ ترکیبی، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 55.

  12. مردانی، محمدرضا و محمد حسین­زاده، (1395)، معرفی راهبردهایی برای ارتقای اثربخشی بسیج دانشجویی، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 55.

  13. مؤمنی، منصور و علی فعال قیومی، (1389)، تحلیل‏‌های آماری با استفاده از SPSS، تهران: انتشارات مولف.

  14. ملکی­‌فر، عقیل، (1385)، برنامه‏‌ریزی پابرجا در حوزه فناوری، فصلنامه توسعه  فناوری، شماره 21.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Armstrong, M, (2002), Human resource management, Personal Management, August.
  2. Bankes, S, (2001), Exploratory modeling for policy analysis, Operations Research, Vol.41, No.3.
  3. Barney, J, (2003), Looking inside for competitive advantage, Academy of Management Executive, Vol. 9.
  4. Bontis, N, (2005), The knowledge toolbox, European Management Journal, Vol. 17.
  5. Dino, C, (2014), Alignment for the creation and development, Human resource management, Vol. 20, No.3.
  6. Daly, J and Tolk, A, (2003), Modeling and simulation integration with network-centric command and control architectures, Fall Simulation Interoperability Workshop, Vol. 26, No.16.
  7. Enders, C, (2004), Structural equation modeling, Psychological Bulletin, Vol.8, No. 15.
  8. Graton, L, (2004), The Democratic Enterprise, FT Prentice Hall, Harlow.
  9. Hung, S, (2011), Competitive advantage in the risky global environment, Expert Systems with Applications: An International Journal, Vol.38, Issue 8.
  10. Joseph, C, (2009), Multivariate data analysis, Prentice Hall, 7 th edition.
  11. Purcell, J, (2003), The meaning of strategy in human resource management, Thomson Learning, London.
  12. Sloman, M, (2003), Training in the age of the learner, Chartered Institute of Personnel and Development, London.
  13. Schade, U, (2005), Towards a higher level of interoperability, Ontology components for command and control systems, FGAN – Research Institute for Communication Information Processing, and Ergonomic,  Vol.12, No.11.
  14. Schein, E, (2006), The Corporate Culture Survival Guide, Jossey- Bass, San Francisco.