مقاله پژوهشی: واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده و مقایسه آن با جنگ هشت ساله و جنگ‌های اخیر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی

2 کارشناس ارشد مسائل دفاعی

3 دانشجوی دکترای مدیریت راهبرد دفاعی و پژوهشگر جنگ آینده

4 دانشجوی دکترای مدیریت راهبرد دفاعی

چکیده

جامعه آماری این پژوهش، بر اساس برآورد خبرگان 230 نفر می­‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 69 نفر تعیین شده است. نتایج به‌دست آمده حکایت از آن دارد که الگوی جنگ هشت‌ساله بر مبنای جنگ سنتی ترکیبی و متعارف از سوی ج.ا.ایران و جنگ سنتی نامتعارف از سوی رژیم بعث عراق اجرا شد و از نظر عِده و عُده، یک جنگ نابرابر به سود عراق بود. به‌دلیل وجود اختلاف فناوری، الگوی جنگ ناهمطراز وارد ادبیات نظامی جهان شد، بنابراین جنگ­‌های رخداده در 25 سال گذشته بر اساس ویژگی­‌ها و الگو­های نسل سوم و نسل چهارم جنگ (ترکیبی) بوده است. یافته کلی مقاله آن است که جنگ آینده، نوعی الگوی جنگی تأثیرمحور است که به صورت مردم­‌پایه در محیط سیال جغرافیایی با محوریت گروه­‌های ملی، فراملی و فروملی انجام می­‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Influential Patterns in Future War and Comparing it with the Holy Defense and Recent Wars

نویسندگان [English]

 • Gholam Ali Rashid 1
 • Gholam Reza Mehrabi 2
 • fathollah Kalantari 3
 • Shahram Shojaei 3
 • Davoud Zanjani 4
1 Associate Professor of Supreme National Defense University
2 Master of Defense Issues
3 PhD student of defense strategy management and future war researcher
4 PhD student of Defense Strategy Management
چکیده [English]

Statistical population of this study is according to estimate of 230 people of experts that determined with using Cochran formula for a sample size of 69 people, The results show that the model of holly defence executed based on a combination of traditional and conventional war by I.R.Iran and based on traditional and unconventional warfare by the Iraqi Baathist regime. This war was an unjust war in Iraqi profit. Due to differences in technology entered the pattern of asymmetric warfare, in world military literature. Therefore, recent wars in past 25 years, was based on the characteristics and patterns on the third and fourth generation (combined). Overall finding of this research shows that, future war will be a pattern of effects-based warfare that it done as the base fluid in geographically based groups, national, super national and sub-national studies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pattern
 • Future war
 • asymmetric warfare
 • Effect-based
 • Holly Defense
 1. الف. منابع فارسی

  1. قرآن مجید.

  2. نهج‌البلاغه (1390)، ترجمه محمد دشتی، قم، انتشارات اشکذر.

  3. بیانات فرماندهی معظم کل قوا (1392/1/1)، در جمع زائران حرم رضوی، قابل دسترسی در وبگاه: www.khamenei.ir.

  4. بیانات فرماندهی معظم کل قوا (1369/6/29)، در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قابل دسترسی در وبگاه: www.khamenei.ir.

  5. پوراحمدی، حسین و رضایی، مسعود (1391)، تحول تاریخی جنگ از الگوهای سنتی تا نوین، فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره 36.

  6. حسن­‌بیگی، ابراهیم (1390)، مدیریت راهبردی، تهران، انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

  7. حیدری، کیومرث (1391)، جنگ آینده، تهران، انتشارات عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

  8. دانش­‌آشتیانی، محمدباقر (1391)، مدیریت راهبرد دفاعی- امنیتی، تهران، انتشارات مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی.

  9. رضایی، بهرام (1392)، عملیات روانی، تهران، انتشارات دافوس آجا.

  10. زهتاب­‌سلماسی، یعقوب (1390)، جنگ آینده، تهران، انتشارات دافوس آجا.

  11. کلانتری، فتح­‌ا... (1393)، راهبردشناسی جنگ آینده، تهران، انتشارات عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.

  12. کرامت­‌زاده، عبدالحمید (1388)، عملیات تأثیرمحور- نظریه و کاربرد، تهران، انتشارات مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  13. منزوی، مسعود (1388)، عملیات تأثیرمحور، تهران، انتشارات مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  14. محمدی­‌نجم، سیدحسین (1387)، بُعد پنجم جنگ، تهران، انتشارات مرکز آینده­پژوهی علوم و فناوری دفاعی مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی.

  15. مطالعات گروهی (1393)، تدوین راهبردهای دفاع همه‌جانبه در جنگ احتمالی آینده، دوره هفتم سیاست دفاعی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. David Steele, Robert (Autumn/Winter 1998-99), “The Asymmetric Threat: Listening to the Debate”, Joint Forces Quarterly, No. 20.
  2. Fitzgerald, Mary C (1994), “The Russian Military's Strategy for 'Sixth Generation' Warfare”, Orbis, 38, No. 3.
  3. Gill, Ringland (1998), Scenario Planning: Managing for the Future, New York, John Wiley & Sons.
  4. Lind, William S (2012), “Understanding Forth Generation War”, Military Review.
  5. Rubin, Michael (2007), “Asymmetrical Threat Concept and its Reflections on International  Security”, available at: http://www.meforum.org