دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، اسفند 1393، صفحه 1-193 

پژوهشی

مقاله پژوهشی: واکاوی الگوهای حاکم بر جنگ آینده و مقایسه آن با جنگ هشت ساله و جنگ‌های اخیر

صفحه 1-30

غلامعلی رشید؛ غلامرضا محرابی؛ فتح‌ا... کلانتری؛ شهرام شجاعی؛ داود زنجانی