دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، پاییز 1393، صفحه 1-190 
1. فرایند نیازسنجی و اولویت‌بندی پویش محیطی در بسیج

صفحه 1-44

هادی عبدالملکی؛ مصطفی تقوی؛ ابراهیم نجفی


4. چالش‌های خلاقیت و نوآوری کارکنان مطالعة موردی: یک دانشگاه نظامی

صفحه 97-124

سیاوش نصرت‌پناه؛ عبدالرحمن کشوری؛ علیرضا پورالشریعه


5. تبیین مؤلفه‌های تعالی سازمانی در نیروی زمینی ارتش ج.ا.ایران

صفحه 125-158

محمدرضا قرایی آشتیانی؛ نبی‌اله دهقان؛ علیرضا شیخ