مقاله پژوهشی: بررسی نیازها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های فرماندهی و مدیریت در عرصه جنگ‌های آینده ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد‌ ژئوپلتیک‌ دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

2 دکترای‌ مدیریت راهبردی نظامی ‌دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.66.2.5
جنگ به‌عنوان پدیده­ ای ویرانگر همواره امنیت انسان ­ها را تهدید کرده و با گذر زمان و پیشرفت فناوری، صحنه ­های جنگ پیچیده­ تر و گسترده ­تر شده و همین تغییرات نیاز به مطالعه در خصوص جنگ و توانمندی‌های مقابله با آن را ضروری ­تر می ­نماید. هدف این پژوهش بررسی توانمندی ­ها براساس نیاز حوزه‌های مختلف فرماندهی و مدیریت صحنه جنگ در ج.ا.ایران می ­باشد. این تحقیق از جنبه جهت ­گیری، کاربردی و از جنبه هدف، توصیفی می ­باشد. به‌منظور تحقق هدف‌های تحقیق ابتدا با مطالعه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق و مصاحبه با خبرگان، صحنه جنگ در سه حوزه فرماندهی، مدیریت و سطوح راهبردی دسته‌بندی گردید و سپس با انتخاب نمونه آماری از جامعه آماری (شامل استادان و دانش‌آموختگان دانشکده دفاع ملی) با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 85 نفر و نظرخواهی از آن‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته و با بهره‌گیری از روش تحقیق آمیخته (علّی- مقایسه‌ای و معادلات ساختاری) و استفاده از آزمون «خی دو»، نتایج دسته‌بندی گردید. در نتیجه تحقیق درکنار تقسیم­ بندی صحنه جنگ در سه حوزه فرماندهی، مدیریت و سطوح راهبردی، توانمندی‌ها و نیازهای مستقل هریک از این سه حوزه به ­منظور جهت‌گیری‌های تربیت نیروی انسانی کارآمد و متناسب با نیازهای صحنه جنگ آینده ج.ا.ایران مشخص گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Command and Management Needs, Competencies, and Capabilities in the Field of Future Wars of I.R. of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Afshordi 1
  • Alireza Sheikh 2
1 Professor of Geopolitics at Supreme National Defense University
2 Ph.D. in Military Strategic Management, Supreme National Defense University
چکیده [English]

As devastating phenomena, wars always threaten human security, and unfortunately as time passes and technology advances, war scenes become more complex and widespread, and these changes need to be studied regarding a war and its coping capabilities. The aim of this study is to review capabilities based on the needs of different areas in relation to command and management of the war scene in I.R. of Iran. This research is an applied study regarding its orientation, and a descriptive one considering its purpose. In order to attain the goals of this study, at first, by studying the background and theoretical literature of the topic and interviewing the experts, the field of war was categorized into three areas of command, management, and strategic levels. Then, by selecting a statistical sample from the statistical population (including National Defense faculty professors and graduates), the results were categorized using Cochran formula with 85 participants, obtaining opinions, using a researcher-made questionnaire and mixed research method (causal-comparative and structural equations) and chi-square test. As a result of the research, while dividing the war scene into three areas of command, management and strategic levels, the capabilities and needs of each of these three regions have been identified in order to provide efficient human resources training and commensurate with the needs of the future war scene of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Future war
  • command
  • strategic levels management
1. اچ.اسکیلز، رابرت، (1384)، جنگ‌های آینده، ترجمه عبدالمجیدحیدری، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ.
2. تجری غریب‌آبادی، ذبیح‌الله، (1389)، جنگ نرم در یک نگاه، وب‌گاه باشگاه اندیشه.
3. حسنلو، خسرو، (1388)، مروری بر مفاهیم جنگ، تهران، مؤسسه آموزشی و تحقیقات صنایع دفاعی، مرکز آینده‌پژوهی علوم و فناوری‌های دفاعی.
4. حیدری، کیومرث و فریدون عبدی، (1391)، جنگ‌های آینده و مشخصات آن با تحلیلی بر دیدگاه برخی صاحب‌نظران نظامی غرب، فصلنامه مدیریت نظامی، سال دوازدهم، شماره 48.
5. دهقان، نبی‌الله، (1392)، ارائه الگوی تفکر راهبردی مدیران ارشد نیروهای مسلح ج.ا.ا در سطوح و حوزه‌های مختلف سازمانی با هدف ارتقای توان رزمی، ستاد آجا، طرح‌‍‌و‌برنامه و بودجه آجا (مدیریت تحقیقات نظری آجا).
6. زین‌الدینی، مجید، (1396)، مدیریت و فرماندهی در نیروهای مسلح از دیدگاه حضرت امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، فصلنامه مدیریت اسلامی، ‌سال 25، شماره 3.
7. طلوعی، محمود، (1375)، فرهنگ جامع علوم سیاسی، تهران، نشرعلم.
8. کاگلر، ریچارد، (1380)، استراتژی و وضعیت نیرویی آمریکا در قرن 21، ترجمه احمدرضا تقاء و داودعلمایی، تهران، دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ.
9. کرمی‌راد، محمد، (1384)، جزوه درسی استراتژی‌های نظامی، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی.
10. مشیرزاده، حمیرا، (1386)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران، سمت.
11. میرزایی، مسعود، (1386)، جنگ و صلح، دو روی یک سکه، روزنامه ایران(1386/06/12).
12. هانتینگتون، ساموئل (1381) نظریه برخورد تمدن­ها، ترجمه مجتبی امیری وحید، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.