دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 66، تابستان 1398، صفحه 1-187 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 
5. مقاله پژوهشی: معرفی الگوی راهبردی شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا.ایران

صفحه 131-159

سیدرضا نوری؛ غلامرضا ملک زاده؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا خوراکیان