دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، بهار 1398، صفحه 1-195 (همه مقاله‌های این شماره پژوهشی می‌باشند.) 

پژوهشی

1. مقاله پژوهشی: معرفی الگویی برای سنجش اقتصادی بودن یا نبودن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در نیروهای مسلح

صفحه 13-48

ناصر شهلائی؛ عباس منتظری؛ حسین میرزایی ازندریانی؛ کمیل مهجوری کارمزدی