تبیین عوامل کلیدی و شاخص‌های اثرگذار بر تداوم و پیشرفت کارها در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

یکی از تأکیدهای مهم و اصلی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، تداوم و پیشرفت کارها در جهت دستیابی به موفقیت است. رسیدن به این امر مهم نیاز به شناخت و بررسی دقیق عوامل و شاخص‌­هایی دارد که آثار زیادی بر روی این هدف می­‌گذارد. شناخت این عوامل کلیدی وشاخص‌های اثرگذار می‌تواند منجر به بازخوردگیری مثبت از کار و واپایش کیفیت فعالیت‌ها و پروژه‌ها شده و نتیجه نهایی را به‌سمت موفقیت و پیشرفت کار هدایت نماید که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. هدف از انجام تحقیق، تعیین عوامل و شاخص­‌های اثرگذار تداوم کارها و پیشرفت آن در نیروهای مسلح ج.ا.ایران می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از دو رویکرد اکتشافی و تبیینی استفاده شده است. جامعه نمونه این تحقیق با استفاده از روش نمونه­‌گیری هدفمند، طبقه‌­ای درسطح هر سازمان و نیروهای تابعه تعیین گردیده است. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق را می‌توان در قالب ابعاد چهارگانه (1) روش‌های کسب موفقیت؛ (2) روندهای­ گسترش موفقیت؛ (3) روندهای پیشبرد و پیشرفت کارها و (4) چگونگی تداوم موفقیت ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


1. قرآن کریم.

2. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیدعلی، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir

3. امیرکبیری، علیرضا و امید محمودیان، (1386)، تاثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون‌سازمانی، نشریه دانش مدیریت، دوره 20، شماره 79.

4. پورمسلم، صابر، (1390)،مدیریت استراتژی در سازمان­های دولتی،تهران: انتشارات ارگ.

5. سلمانی، احمد، (1388)، طراحی الگوی راهبردی ارتقای بهره‌وری ساحفاجا، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.

6. صالح‌اصفهانی، اصغر، (1387)، الگوی مدیریت راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی.

7. عاصمی‌­پور، محمدجواد،  (1393)، مدیریت پروژه، تهران: انتشارات سمت.

8. فراهانی، مجید و ایمان منتظری، (1385)، مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه، تهران: انتشارات آسیا.

9. قادرپناه، فریبرز و محمدرسول بهدادفر، (1393)، آسیب­‌شناسی نظام مدیریت عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.

10. محسن‌شیخی، علی‌اصغر، (1390)، نظارت و بازرسی، قم: انتشارات زمزم هدایت.

11. مزینانی، محمد، (1391)، مدیریت سازمان‌­ها، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد واحد جنوب.

12. وحیدی اربابی، علی و شاهرخ مالک، (1390)، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه (مطالعه موردی بر پروژه‌های سازه‌های فضاکار در ایران)، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.