مقاله پژوهشی: تبیین عوامل کلیدی و شاخص‌های اثرگذار بر تداوم و پیشرفت کارها در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

چکیده

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.67.2.7
یکی از تأکیدهای مهم و اصلی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی)، تداوم و پیشرفت کارها در جهت دستیابی به موفقیت است. رسیدن به این امر مهم نیاز به شناخت و بررسی دقیق عوامل و شاخص‌­هایی دارد که آثار زیادی بر روی این هدف می­‌گذارد. شناخت این عوامل کلیدی وشاخص‌های اثرگذار می‌تواند منجر به بازخوردگیری مثبت از کار و واپایش کیفیت فعالیت‌ها و پروژه‌ها شده و نتیجه نهایی را به‌سمت موفقیت و پیشرفت کار هدایت نماید که در این تحقیق به آن پرداخته شده است. هدف از انجام تحقیق، تعیین عوامل و شاخص­‌های اثرگذار تداوم کارها و پیشرفت آن در نیروهای مسلح ج.ا.ایران می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از دو رویکرد اکتشافی و تبیینی استفاده شده است. جامعه نمونه این تحقیق با استفاده از روش نمونه­‌گیری هدفمند، طبقه‌­ای درسطح هر سازمان و نیروهای تابعه تعیین گردیده است. نتایج به‌دست آمده از این تحقیق را می‌توان در قالب ابعاد چهارگانه (1) روش‌های کسب موفقیت؛ (2) روندهای­ گسترش موفقیت؛ (3) روندهای پیشبرد و پیشرفت کارها و (4) چگونگی تداوم موفقیت ارائه نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Key Factors and Influential Indicators on the Continuity and Progress of Affairs in the Armed Forces of I.R. of Iran

نویسنده [English]

  • Hossein Shokohi
Associate Professor at the Supreme University of National Defense
چکیده [English]

One of the main emphases of the Supreme Leader is the continuity and progress of affairs to achieve success. To achieve this important aim, it requires a careful understanding and review of the factors and indicators that have a great impact on this goal. Recognizing these key factors and influential factors can lead to a positive feedback from the affairs and a control of the quality of the activities and projects and guide the end result to the success and progress of the affairs. The aim of this research is to determine the influential factors and indicators on the continuity of affairs and their progress in I.R. of Iran Armed Forces. This research is an applied one and has employed two exploratory and explanatory approaches. The sample population of this study has been determined using purposeful sampling method, a class at each organization level and subsidiary forces. The results of this research can be presented in four dimensions: 1) Methods of obtaining success, 2) trends of success development, 3) progress and developments of affairs, and 4) continuity of success.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key factors
  • influential indicators
  • achieving success
  • continuity and progress of affairs
  • positive feedback
1. قرآن کریم.
2. امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)، سیدعلی، مجموعه بیانات، قابل دسترسی در: www.khamenei.ir
3. امیرکبیری، علیرضا و امید محمودیان، (1386)، تاثیرات عوامل سازمانی بر نتایج بالقوه کارآفرینی درون‌سازمانی، نشریه دانش مدیریت، دوره 20، شماره 79.
4. پورمسلم، صابر، (1390)،مدیریت استراتژی در سازمان­های دولتی،تهران: انتشارات ارگ.
5. سلمانی، احمد، (1388)، طراحی الگوی راهبردی ارتقای بهره‌وری ساحفاجا، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
6. صالح‌اصفهانی، اصغر، (1387)، الگوی مدیریت راهبردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی، دانشکده دفاع ملی.
7. عاصمی‌­پور، محمدجواد،  (1393)، مدیریت پروژه، تهران: انتشارات سمت.
8. فراهانی، مجید و ایمان منتظری، (1385)، مدل بلوغ سازمانی مدیریت پروژه، تهران: انتشارات آسیا.
9. قادرپناه، فریبرز و محمدرسول بهدادفر، (1393)، آسیب­‌شناسی نظام مدیریت عملکرد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی.
10. محسن‌شیخی، علی‌اصغر، (1390)، نظارت و بازرسی، قم: انتشارات زمزم هدایت.
11. مزینانی، محمد، (1391)، مدیریت سازمان‌­ها، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد واحد جنوب.
12. وحیدی اربابی، علی و شاهرخ مالک، (1390)، بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پروژه (مطالعه موردی بر پروژه‌های سازه‌های فضاکار در ایران)، ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.