مقاله پژوهشی: الگوی پیاده‌سازی تحول در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

تحول سازمان، سلسله­‌ای از فعالیت‌های مشخص و پویاست و روشی ماشینی و گام‌به‌گام نیست. هر سازمان مسائل و مشکلات و فرصت‌های منحصربه­‌فرد خود را داراست؛ به این معنا که هر برنامه تحول سازمان به خودی خود برنامه‌ای منحصربه‌فرد است. با وجود این، همه برنامه‌های تحول سازمانی، جریان‌ها یا فرایندهای مشخصی از فعالیت‌های وابسته به هم هستند که درخلال زمان به­ سوی تحقق هدف‌های تحول سازمان و بهسازی فردی در حرکت هستند. پرسش اصلی تحقیق این است که الگوی فرایندی مناسب برای اجرای طرح تحول در سازمان‌های نظامی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش و ترسیم الگوی مطلوب پیاده‌‌‌سازی تحول در سازمان‌های نظامی از روش توصیفی، جدول‌های تطبیقی و روش مصاحبه بهره‌‌گیری شده است. می‌توان فعالیت‌های تغییر و تحول را برای سازمان‌های نظامی در پنج مرحله اصلی «آماده­‌سازی برای پذیرش تحول»، «طراحی تحول»، «آماده‌‌‌سازی برای اجرای طرح تحول»، «اجرای تحول» و «واپایش و تداوم تحول» بیان کرد. هر یک از این مراحل، گام‌های مرتبط با خود را دارند که با روش گروه کانونی، اعتبارسنجی و نهایی شده است. در مرحله نهایی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، الگوی طراحی شده با مراحل بیان شده توسط معظم‌‌له تطبیق داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Pattern of Development Implementation in Military Organizations

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Eskandari 1
 • Mohammad Azgoli 2
1 Associate Professor of Imam Hossein University
2 Assistant Professor of Imam Hossein University
چکیده [English]

Organization development is a series of distinct and dynamic activities and not a machine-based or step-by-step method. Each organization has its own unique issues, problems and opportunities; that is, every program of the organization development is per se a unique program. However, all of the organizational development programs are definite flows or processes of interdependent activities that move in the course of time towards the goals of organizational development and personal betterment. The main question in this research is that: What is the appropriate process model for implementation of the development plan in the military organizations? In order to answer this question and design an appropriate model for the development implementation in the military organizations, descriptive method, comparative tables and interview method have been used. Development and transformation activities for the military organizations can be explained at five key stages: Preparation for acceptance of development, design of development, preparing for the implementation of the development plan, implementation of development, and controlling and continuation of development. Each of these stages has its own related steps that are validated and finalized through using the focal group method. In the final stage, with regard to the statements of the Supreme Leader, the designed pattern has been compared to the steps stated by him.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Transformation
 • Military Organizations
 • transformation process
 • steps and transformation steps
 1. الف. منابع فارسی

  1. اسکندری، مجتبی، (1394)، الگوی طراحی و پیاده‌سازی تحول در نیروهای مسلح ج.ا.ایران، پروژة تحقیقاتی، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

  2. امیرکبیری، علیرضا، (1385)، رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی، تهران: نگاه دانش.

  3. بیانات مقام معظم رهبری، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی به آدرس: www.Khamenei.ir

  4. رابینز، استیفن و دیوید ای.دی­سنزو، (1379)، مبانی مدیریت، ترجمه سیدمحمد اعرابی، حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

  5. سکاران، اوما، (1384)، روش­‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­‌ریزی.

  6. فرنچ، وندال و سیسیل.اچ بل، (1393)، مدیریت تحول در سازمان، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران، انتشارات صفار.

  7. قاضی‌زاده فرد، سیدضیاالدین و محمدسعید اتابکی، (1391)، معرفی الگوی برون‌سپاری در سازمان­‌های نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39.

  8. معاونت راهبردی و اشراف کلی فرماندهی، (1393)، کلیاتی پیرامون معماری نیروهای مسلح، تهران، ستادکل نیروهای مسلح.

  9. هنسن، مارک، (1364)، مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی، ترجمه محمدعلی نائلی، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

  10. هی ز، جان، (1392)، مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل، ترجمه اسدالله کرد نائیج و صبا سرمدی، تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Bennis, W,(1969), Organization Development: its Nature, Origins, and Prospects,New York, Addison-Wesley Pub. Co.
  2. Jaccard, J, Jacoby, J, (2010), Theory Construction and Model Building, New York, Guilford Press.