الگوی پیاده‌سازی تحول در سازمان‌های نظامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

2 استادیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)

چکیده

تحول سازمان، سلسله­‌ای از فعالیت‌های مشخص و پویاست و روشی ماشینی و گام‌به‌گام نیست. هر سازمان مسائل و مشکلات و فرصت‌های منحصربه­‌فرد خود را داراست؛ به این معنا که هر برنامه تحول سازمان به خودی خود برنامه‌ای منحصربه‌فرد است. با وجود این، همه برنامه‌های تحول سازمانی، جریان‌ها یا فرایندهای مشخصی از فعالیت‌های وابسته به هم هستند که درخلال زمان به­ سوی تحقق هدف‌های تحول سازمان و بهسازی فردی در حرکت هستند. پرسش اصلی تحقیق این است که الگوی فرایندی مناسب برای اجرای طرح تحول در سازمان‌های نظامی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش و ترسیم الگوی مطلوب پیاده‌‌‌سازی تحول در سازمان‌های نظامی از روش توصیفی، جدول‌های تطبیقی و روش مصاحبه بهره‌‌گیری شده است. می‌توان فعالیت‌های تغییر و تحول را برای سازمان‌های نظامی در پنج مرحله اصلی «آماده­‌سازی برای پذیرش تحول»، «طراحی تحول»، «آماده‌‌‌سازی برای اجرای طرح تحول»، «اجرای تحول» و «واپایش و تداوم تحول» بیان کرد. هر یک از این مراحل، گام‌های مرتبط با خود را دارند که با روش گروه کانونی، اعتبارسنجی و نهایی شده است. در مرحله نهایی با توجه به بیانات مقام معظم رهبری، الگوی طراحی شده با مراحل بیان شده توسط معظم‌‌له تطبیق داده شده است.

کلیدواژه‌ها


الف. منابع فارسی

1. اسکندری، مجتبی، (1394)، الگوی طراحی و پیاده‌سازی تحول در نیروهای مسلح ج.ا.ایران، پروژة تحقیقاتی، تهران، مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی.

2. امیرکبیری، علیرضا، (1385)، رویکردهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی، تهران: نگاه دانش.

3. بیانات مقام معظم رهبری، قابل دسترسی در پایگاه اینترنتی به آدرس: www.Khamenei.ir

4. رابینز، استیفن و دیوید ای.دی­سنزو، (1379)، مبانی مدیریت، ترجمه سیدمحمد اعرابی، حمید رفیعی و بهروز اسراری ارشاد، تهران، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

5. سکاران، اوما، (1384)، روش­‌های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­‌ریزی.

6. فرنچ، وندال و سیسیل.اچ بل، (1393)، مدیریت تحول در سازمان، ترجمه سیدمهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران، انتشارات صفار.

7. قاضی‌زاده فرد، سیدضیاالدین و محمدسعید اتابکی، (1391)، معرفی الگوی برون‌سپاری در سازمان­‌های نظامی، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال دهم، شماره 39.

8. معاونت راهبردی و اشراف کلی فرماندهی، (1393)، کلیاتی پیرامون معماری نیروهای مسلح، تهران، ستادکل نیروهای مسلح.

9. هنسن، مارک، (1364)، مدیریت آموزشی و رفتار سازمانی، ترجمه محمدعلی نائلی، اهواز، دانشگاه شهید چمران.

10. هی ز، جان، (1392)، مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل، ترجمه اسدالله کرد نائیج و صبا سرمدی، تهران، مؤسسه کتاب مهربان نشر.

 

ب. منابع انگلیسی

  1. Bennis, W,(1969), Organization Development: its Nature, Origins, and Prospects,New York, Addison-Wesley Pub. Co.
  2. Jaccard, J, Jacoby, J, (2010), Theory Construction and Model Building, New York, Guilford Press.