نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: الگوی پیاده‌سازی تحول در سازمان‌های نظامی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 71-93

مجتبی اسکندری؛ محمد ازگلی