نویسنده = بهروز تسلیمی‌کار
تعداد مقالات: 3
1. راهبردهای ارتقای قدرت منطقه‎‌ای ج.ا.ایران مبتنی بر نقش عوامل ژئوپلیتیک نظامی یمن

دوره 19، شماره 1، بهار 1400، صفحه 129-151

اسماعیل احمدی‌مقدم؛ علی‌محمد احمدوند؛ عبدالله مبینی دهکردی؛ بهروز تسلیمی‌کار


2. مقاله پژوهشی: تبیین اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 13-42

اسماعیل احمدی‌مقدم؛ علی‌محمد احمدوند؛ بهروز تسلیمی‌کار


3. مقاله پژوهشی: تبیین نقش پدافند هوایی در ارتقای توان دفاعی ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 13-36

رضا شاملو؛ بهروز تسلیمی‌کار