نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آینده‌پژوهی عوامل مؤثر بر محور مقاومت با تأکید بر ناآرامی‌های اجتماعی عراق و لبنان

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 115-143

محسن نوروزی؛ داوود فیاضی؛ حامد سیف