کلیدواژه‌ها = رهبری تحول‌گرا
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: تأثیر رهبری تحول‌گرا و تبادل‌گرا بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه سازمان آموزشی- نظامی)

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 143-177

علیرضا امیرکبیری؛ نبی‌اله دهقان؛ علیرضا شیخ؛ صمد فتحی