کلیدواژه‌ها = ارزشیابی عملکرد
تعداد مقالات: 1
1. الگوی راهبردی-بومی ارزشیابی عملکرد کارکنان و مدیران نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 12، شماره 1، بهار 1393، صفحه 23-56

احمدرضا سنجری؛ محمدرضا قرایی آشتیانی