کلیدواژه‌ها = سرمایه‌های انسانی
تعداد مقالات: 1
1. مقاله پژوهشی: طراحی الگوی توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در نیروهای نظامی ج.ا.ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 95-117

بهرام رضایی؛ علیرضا نریمانی؛ مجید رجب‌پور