کلیدواژه‌ها = نیروی دریایی راهبردی
طراحی الگوی ایجاد پایگاه پشتیبانی در حوزه خلیج عدن برای تداوم عملیات یگان‌های شناور نداجا

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 13-40

محسن صادقی نسب؛ شهرام نوروزانی؛ محمداسماعیل شریفان


مقاله پژوهشی: الگوی توسعه نقش‌های نیروی دریایی ارتش ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-82

حسین خانزادی؛ محمدرضا طالعی‌پور


مقاله پژوهشی: نقش نیروی دریایی راهبردی در توسعه سواحل مکران و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 1-35

داود رضائی سکه‌روانی؛ محمود واثق؛ امیر هوشنگ خادم‌دقیق؛ حسن چهارمحالی