مقاله پژوهشی: طراحی و تبیین الگوی راهبردی نظام فرماندهی ترابری و تحرک جاده‌ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی و دانشیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)

2 دانشجوی دکترای مدیریت سیستم‌ها و عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

چکیده

با توجه به تهدیدهای موجود و تغییرهای شدید محیطی باید توانایی‌های نظام فرماندهی ترابری و تحرک را توسعه داد. در راستای پاسخ به این پرسش اصلی که الگوی راهبردی نظام مطلوب مدیریت ترابری برای سپاه پاسداران چگونه است؟ نویسندگان با خبرگان و فرماندهان ارشد حوزه‌های ترابری و آماد سپاه پاسداران مصاحبه‌هایی در مورد ابعاد و ویژگی‌های نظام مطلوب ترابری کالا در سازمان در شرایط عادی انجام دادند. 250 نفر از فرماندهان، مدیران و کارشناسان عملیاتی و آمادی حوزه ترابری در استان تهران، جامعه آماری این تحقیق بودند و از بین آن‌ها 166 نفر به‌عنوان نمونه، مورد نظرسنجی قرار گرفته‌اند. در نهایت، الگوی راهبردی نظام مدیریت شامل ورودی‌های نرم و سخت، فرایندهای سه‌گانه مدیریتی، پشتیبانی، محوری و عملیاتی ترابری کالا، خروجی‌های کارایی، اثربخشی و رضایت‌مندی ذی‌نفعان راهبردی و خدمات‌گیرندگان، با حاکمیت اصول و ارزش‌های جامعه و سازمان و درنظر گرفتن محیط شامل و فراگیر، طراحی و تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing & Explaining Strategic Pattern of Transportation Command System in Islamic Revolutionary Guard Corps

نویسندگان [English]

 • Siyavash Nosratpanah 1
 • Ali Reza Naderi Khorshidi 1
 • Morteza Faraji 1
 • Karim Kashanian 2
1 Faculty member and Associate Professor of Imam Hussein University of Technology
2 PhD student in systems management and faculty member of Imam Hossein University
چکیده [English]

Regarding existence threats we must develop capabilities of transportation command system. For answering basic question that what is the strategic pattern of favorite system for transportation management of Islamic revolution guard corps? We inter viewed with senior commanders of I.R. guard corps transportation about Characteristics of favorite system of goods transportation. 250 people of operational and transportation commanders, managers and experts poll-taking in Tehran province. As a result, strategic pattern of management system consisting soft and hard inputs, triple processes of management, logistical and operational goods transportation, effectiveness, impressiveness and contentedness outputs of strategic beneficiaries and services-givers, designed and accepted with considering governance of society and organization principles.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • transportation
 • Transportation Management
 • Procedure Pattern
 • Islamic Revolution Guard Corps
 1. الف. منابع فارسی

  1. احسانی، علی (1389)، طراحی مدل ریاضی مسیریابی حمل‌ونقل مواد خطرناک در جاده‌های کشور، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی.

  2. الوانی، مهدی، دانایی‌فرد، حسن (1386)، تئوری نظم در بی‌نظمی و مدیریت، تهران، انتشارات اشراقی.

  3. باقریان، محمد (1384)، نظام مدیریت راهبردی، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

  4. پایزدان، میترا (1390)، برآورد تابع تقاضای کالاهای تجاری در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران، رساله دکتری، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده اقتصاد.

  5. ترکی، هادی (1388)، مدیریت شهری و توسعه پایدار شهری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری.

  6. جعفری، احمد (1388)، طراحی الگوی لجستیک جنگ ناهمگون، رساله دکتری مدیریت سیستم‌ها، تهران، دانشگاه امام حسین(ع)، دانشکده مدیریت و برنامه‌ریزی.

  7. دَفت، ریچارد. ال (1387)، تئوری و طراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی، چاپ ششم، تهران، دفتر پژوهش‌‏های فرهنگی.

  8. ذبیحی، اکبر (1390)، حل مسائل حمل‌ونقل با پارامترهای فازی بر اساس اصل گسترش جغرافیایی، رساله ارشد، تهران، دانشگاه تهران، دانشکده معماری و شهرسازی.

  9. زارعی، بهروز (1391)، مدیریت فرایندها در سازمان، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  10. شاکری، شهرام (1384)، آشنایی با مدیریت فرایند و سیستم مدیریت کیفیت ISOO 9000، تهران، انتشارات کیومرث.  

  11. صادقی مال امیری، منصور (1389)، سیستم‌های اطلاعاتی سازمان، تهران، انتشارات دانشگاه امام حسین(ع).

  12. عمادی، محمد (1391)، سازمان فرایندمحور، تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

  13. غروی، محمد (1391)، حمل‌ونقل ترکیبی کالا، تهران، مرکز مطالعات لجستیک معاونت آماد ستاد کل سپاه پاسداران.

  14. فرنچ. اچ. بل (1388)، مدیریت تحول در سازمان، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی‌فرد، تهران، انتشارات اشراقی.

  15. فرورش، حمید (1390)، توسعه روش‌های حل مسئله طراحی شبکه حمل‌ونقل دو سطحی، رساله دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده صنایع.

  16. مرکز مطالعات لجستیک (1392)، پشتیبانی و خدمات رزمی پایا، ترجمه خداداد واحدی و فریدون نوابی، تهران، مرکز مطالعات لجستیک.

  17. میرزایی، مهدی (1390)، تحلیل توسعه نظام حمل‌ونقل پایدار شهری، رساله ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده معماری و شهرسازی.

  18. نصرت‌پناه، سیاوش (1391)، لجستیک معاصر، تهران، انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش‌های لجستیک ناجا.

  19. نوروزی، تقی (1391)، رهنامه دکترین نظامی، تهران، مرکز تحول ستاد کل سپاه پاسداران.

  20. همر، مایکل (1385)، فراسوی مهندسی دوباره، ترجمه عبدالرضا رضایی‌نژاد، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگی رسا.

   

  ب. منابع انگلیسی

  1. Cohen, Jason D (2004), Asymmetry Warfare & Weapons of Mass Destruction, Interview of Defense and Security, available at: Cohen- Jason @ SuperOnline.net, No 23.
  2. Finger, P and Smith, H (2006), Business Process Management:The Third Wave, Tampa Florida, Meghan Kiffer Press.
  3. eston, John, & Nelis Johan (2007), Business Process Management, First ed, Butterworth-Heinemann, Elsevier Ltd.
  4. Keeton, Sean, William Bradley (2003), Logistic and Support Portals, International Journal of Production Economics, No, 26.
  5. Prouty, Charies azro (2011), Transportation, New York, McGraw-Hill.
  6. Reid, Stephanie (2010), Transportation and Transportation, New York, McGraw-Hill
  7. Rodrigue, Jean (2012), The Geography of Transportation System, First ed, New York, McGraw Hill.
  8. Tobin, Abraham (2005), US Army’s Command & Logistics Systems, Journal of National Defense and Security, No 34.
  9. Wang, M and Wang, H (2006), From Process Logic to Business Logic: A Cognitive Approach to Business Process Management, Information and Management, Vienna, Conference BPM.
  10. Wenseen, J.G (2011), Transportation, New York, McGraw-Hill