نویسنده = ��������������������� ������������
تعداد مقالات: 3
1. مقاله پژوهشی: شناسایی و ارزیابی خطرپذیری‌های توسعه زیرساخت داده‌های مکانی دفاعی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 105-135

عبداله جلالی‌نسب؛ سعید مددی؛ آرا تومانیان


2. مقاله پژوهشی: جغرافیای امنیتی مرز ایران و افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 97-135

سیدیحیی صفوی؛ محمدحسن نامی؛ عبداله جلالی‌نسب


3. مقاله پژوهشی: محاسبه ضریب تأثیر عوامل مؤثر بر گسترش روابط ترکیه با کشورهای اسلامی منطقه و ج.ا.ایران

دوره 14، شماره 1، بهار 1395، صفحه 173-214

محسن مرادیان؛ محمدهادی شفیعی؛ عبداله جلالی‌نسب؛ سوگل مرادیان