کلیدواژه‌ها = ارتش ج.ا.ایران
تعداد مقالات: 4
3. معرفی الگوی سازمان دانش‌بنیان برای ارتش ج.ا.ایران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 129-167

جهانیار بامداد صوفی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ سیدمحمد خاتمی فیروزآبادی؛ حسین فتح‌آبادی