کلیدواژه‌ها = پدافند هوایی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نقش پدافند هوایی در ارتقای توان دفاعی ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 13-36

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.67.1.6

رضا شاملو؛ بهروز تسلیمی‌کار


2. نقش اطلاعات راهبردی در حفظ توان رزمی پدافند هوایی کشور ج.ا.ایران

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 65-94

علی‌اصغر آقابالازاده؛ شهاب شریفی؛ محمداسماعیل شریفان