کلیدواژه‌ها = جنگ ترکیبی
الگوی آمریکا در جنگ مردم‌محور علیه نظام ج.ا.ایران

دوره 19، شماره 4، دی 1400، صفحه 33-61

مسعود محمدی الستی؛ قاسم فولادی؛ هادی نهادی


معرفی مؤلفه‌ها و ابزارهای جنگ ترکیبی آمریکا علیه ج.ا.ایران

دوره 19، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 37-67

وحید ریاضی؛ علی اکبری؛ صفدر باجلانی؛ حسن رضا اکبری


مقاله پژوهشی: تدوین راهبردهای کلان جنگ ترکیبی

دوره 14، شماره 3، مهر 1395، صفحه 69-100

فتح‌الله کلانتری