نویسنده = علیرضا نریمانی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی رابطه میان مؤلفه‌های فیزیکی قدرت با قدرت نظامی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 147-174

مجید رجب‌پور؛ علیرضا نریمانی


3. طراحی الگوی توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در نیروهای نظامی ج.ا.ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 95-117

بهرام رضایی؛ علیرضا نریمانی؛ مجید رجب‌پور