کلیدواژه‌ها = سازمان‌های دفاعی
تعداد مقالات: 4
1. مقاله پژوهشی: ارتقای آمادگی جذب فناوری‌های دفاعی از طریق برنامه‌ریزی راهبردی منابع‌ انسانی در سازمان‌های دفاعی

دوره 18، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 105-132

حسن امیری؛ عباسعلی رستگار؛ صبا هدایتی‌فر؛ امیرعلی زارعی


2. مقاله پژوهشی: طراحی الگوی ایجاد سرمایه انسانی در سازمان‌های دفاعی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 99-132

هادی نهادی؛ ناصر پورصادق؛ ناصر حمیدی؛ جواد محرابی


3. مقاله پژوهشی: ارائه الگویی برای ارزیابی شایسگی‌های پاسداری در سازمان‌های دفاعی

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 105-130

اردشیر احمدی؛ شهرام علی‌یاری؛ رضا ندرتی