دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارتقای آمادگی جذب فناوری دفاعی از طریق برنامه ریزی راهبردی منابع انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

حسن امیری؛ عباسعلی رستگار؛ صبا هدایتی فر؛ امیر علی زارعی


2. ارائه مدل ارزیابی توانمندی فناوری در تولید خودروی تاکتیکی( مطالعه‌ی موردی صنام خودرو با صنایع مشابه دنیا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

حسین میرزایی ازندریانی؛ ناصر شهلائی؛ افشین نادری شریف


3. طراحی الگوی تصمیم‌گیری حاکمیتی دفاع مقدّس با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

حسین اصلی پور؛ علی میرهاشمی؛ هادی نهادی