دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. طراحی الگوی تصمیم‌گیری حاکمیتی دفاع مقدّس با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مرداد 1399

حسین اصلی پور؛ علی میرهاشمی؛ هادی نهادی


2. تحلیل دگرگونی موازنه قدرت بین ایران، عربستان و آمریکا در حوزه ژئوپلتیک خلیج فارس به روش مک تور و نظریه بازی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

بهنام شریف پور؛ علی باقری زاده؛ ابراهیم انوشه؛ مجید گل پرور


3. تبیین مؤلفه های تاثیرگذار بعُد فیزیکی در ارتقاء توان رزمی پدافند هوایی جهت مقابله با تهدیدات هوایی آینده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1399

بهزاد غفاری


4. ارائه راهبردهای ارتقاء خودباوری در بین کارکنان پایور اجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1399

احمدرضا سنجری؛ ناصر عباس زاده؛ بهنام گلشاهی