دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

پژوهشی

1. واکاوی و مقایسه فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌های نظامی و سازمان‌های خصوصی (غیر دولتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

رضا شاملو


2. طراحی الگوی ایجاد پایگاه پشتیبانی در حوزه خلیج عدن برای تداوم عملیات یگان‌های شناور نداجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

محسن صادقی نسب