کلیدواژه‌ها = بسیج
تعداد مقالات: 4
1. مقاله پژوهشی: الگوی راهبردی گفتمان بسیج در حفظ و تدوام بیداری اسلامی با تأکید بر دیدگاه‌های امامین انقلاب اسلامی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 73-113

قدیر نظامی‌پور؛ داود پرچمی؛ سعدا... زارعی؛ هادی عبدالملکی


2. مقاله پژوهشی: کارکرد سرمایه اجتماعی در سازمان‌های آینده با تأکید بر سازمان‌های داوطلبانه

دوره 15، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-170

هادی عبدالملکی؛ مسعود غنی‌زاده؛ غلامعلی زوارزاده؛ مهدی عرب پشت‌کوهی


3. مقاله پژوهشی: عوامل مؤثر بر جذب حداکثری نخبگان جوان در بسیج و راهبردهای افزایش نقش آنان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 39-62

حسن زمانی؛ محمد احدی؛ رضا توکلی‌راد


4. مقاله پژوهشی: فرایند نیازسنجی و اولویت‌بندی پویش محیطی در بسیج

دوره 12، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-44

هادی عبدالملکی؛ مصطفی تقوی؛ ابراهیم نجفی