دوره و شماره: دوره 22، شماره 85، اردیبهشت 1403 
طراحی الگوی سرریز دانش و فناوری‌های دفاعی به بخش‌های غیردفاعی برای حل مسائل جامعه

حجت الله مومیوند؛ بهروز طهماسب کاظمی؛ مهران کشتکار هرانکی؛ مهدی باقری؛ ایوب بهرامیان


پیامدهای امنیتی، پیمان ابراهیم بر راهبردهای دفاعی ج.ا. ایران

محمد جلال ترکاشوند؛ حسین مهدیان؛ حجت‏ اله جهانی راد؛ سید محمد کلانترنیا