دوره و شماره: دوره 14، شماره 1 - شماره پیاپی 53، بهار 1395، صفحه 1-232 
5. مقاله پژوهشی: معرفی معیارهای دیدبانی فناوری به‌عنوان ابزار آینده‌پژوهی

صفحه 137-171

قدیر نظامی‌پور؛ سیدکمال طبائیان؛ سیدمجید الهی؛ امیر ناظمی؛ فرزانه میرشاه ولایتی