کلیدواژه‌ها = صنایع دفاعی
طراحی الگوی سیاستگذاری صنایع دفاعی به‌منظور دستیابی به اهداف کیفیتی

دوره 20، شماره 77، آبان 1401، صفحه 126-154

اردشیر زمانی؛ سید جواد امینی؛ ابوذر جمشیدوند


تدوین الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری مدیران صنایع دفاعی

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 91-120

سیدمحمد هل‌اتایی؛ احمدرضا سنجری؛ نرگس حسن مرادی


مقاله پژوهشی: شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های حاصل از راهبرد استانداردسازی در صنایع دفاعی کشور

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 65-91

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ سهراب عبداله‌زاده؛ جواد فهیم


مقاله پژوهشی: سیاستگذاری صنعتی جهت ارتقای قابلیت های صنایع دفاعی راهبردی

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 165-199

سیامک طهماسبی؛ حسین اصلی‌پور؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ علیرضا بوشهری