کلیدواژه‌ها = صنایع دفاعی
شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر انتخاب روش اکتساب فناوری در صنایع دفاعی جمهوری اسلامی ایران

دوره 21، شماره 83، آذر 1402

محمدحسن احمدزاده‌فرد؛ سید سپهر قاضی نوری؛ حسین بهرامی پور


طراحی الگوی سیاستگذاری صنایع دفاعی به‌منظور دستیابی به اهداف کیفیتی

دوره 20، شماره 77، آبان 1401، صفحه 126-154

اردشیر زمانی؛ سید جواد امینی؛ ابوذر جمشیدوند


تدوین الگوی توسعه شایستگی‌های رهبری مدیران صنایع دفاعی

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 91-120

سیدمحمد هل‌اتایی؛ احمدرضا سنجری؛ نرگس حسن مرادی


مقاله پژوهشی: شناسایی و رتبه‌بندی فرصت‌های حاصل از راهبرد استانداردسازی در صنایع دفاعی کشور

دوره 17، شماره 4، دی 1398، صفحه 65-91

محمدرضا سالمی نجف آبادی؛ سهراب عبداله‌زاده؛ جواد فهیم


مقاله پژوهشی: سیاستگذاری صنعتی جهت ارتقای قابلیت های صنایع دفاعی راهبردی

دوره 15، شماره 2، تیر 1396، صفحه 165-199

سیامک طهماسبی؛ حسین اصلی‌پور؛ حمیدرضا فرتوک‌زاده؛ علیرضا بوشهری