دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، بهمن 1394، صفحه 1-182 
مقاله پژوهشی: معرفی چارچوب تصمیم‌گیری برون‌سپاری طرح‌های تحقیق و توسعه دفاعی

صفحه 53-86

علی‌اصغر توفیق؛ سیدضیاءالدین قاضی‌‍زاده فرد؛ حسن رجبی مسرور