دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 70، تابستان 1399، صفحه 1-185 
1. تبیین اهداف ج.ا.ایران از ارتقای قدرت منطقه‌ای

صفحه 13-42

اسماعیل احمدی‌مقدم؛ علی‌محمد احمدوند؛ بهروز تسلیمی‌کار


4. طراحی الگوی ایجاد سرمایه انسانی در سازمان‌های دفاعی

صفحه 99-132

هادی نهادی؛ ناصر پورصادق؛ ناصر حمیدی؛ جواد محرابی


6. شناخت و برآورد تهدیدهای خارج از حوزه مأموریت ارتش ج.ا.ایران

صفحه 161-185

محسن مرادیان؛ سورنا کیانی؛ داود فریدپور؛ عباس قربانی فومشی