دوره و شماره: دوره 20، شماره 80، اسفند 1401، صفحه 1-176 
بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی

صفحه 40-60

محسن رستمی؛ امیرسام کیانی مقدم؛ عباس مسجدی آرانی؛ علی جهانشاهی؛ مریم بختیاری


معرفی الگوی عملیات توپخانه‌ای در جنگ‌های ناهمتراز ج.ا.ایران

صفحه 116-139

علیرضا غلامعلیان؛ فتح الله کلانتری؛ رضا جلیلی نیکو