دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 64، زمستان 1397، صفحه 1-200 
1. ارائه الگوی مدیریت جهادی در صنعت دفاعی ج.ا.ایران با نگرش اقتصاد مقاومتی

صفحه 1-32

یونس نظری؛ منوچهر منطقی؛ قاسم تقی‌زاده؛ غلامرضا توکلی


4. بررسی تأثیر بعد نظامی در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح ج.ا.ایران

صفحه 101-127

سیدشهاب‌الدین حجازی؛ فردین زارع استخرجی؛ حسن عبدالملکی


5. معرفی الگوی سازمان دانش‌بنیان برای ارتش ج.ا.ایران

صفحه 129-167

جهانیار بامداد صوفی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ سیدمحمد خاتمی فیروزآبادی؛ حسین فتح‌آبادی


6. ارائه الگویی برای ارزیابی و تحلیل قدرت نظامی کشورها

صفحه 169-200

محسن مرادیان؛ فرهاد هادی‌نژاد؛ ابوالفضل پورمنافی