کلیدواژه‌ها = نیروهای مسلح
تعداد مقالات: 10
1. مقاله پژوهشی: الگوی توسعه راهبردی منابع انسانی در حوزه امنیت سایبری نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 37-66

حسن کاویانی؛ ناصر میرسپاسی؛ غلامرضا معمارزاده طهران


2. مقاله پژوهشی: فراتحلیل راهبرد توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 123-150

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.67.5.0

جاسم منوچهری؛ مهرعلی باران چشمه؛ محمدقاسم منوچهری


3. مقاله پژوهشی: بررسی نظریه اخلاق کاری در نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-187

DOR:20.1001.1.17351723.1398.17.66.6.9

بهنام گلشاهی؛ امید اردلان؛ شهاب شریفی


5. مقاله پژوهشی: بررسی تأثیر بعد نظامی در الگوی راهبردی معماری نیروهای مسلح ج.ا.ایران

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 101-127

سیدشهاب‌الدین حجازی؛ فردین زارع استخرجی؛ حسن عبدالملکی