نمایه نویسندگان

آ

 • آقامحمدی، داود مطالعه تطبیقی عناصر راهبردهای نظامی به‌کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم [دوره 21، شماره 81، 1402]

ا

 • احمد ی، سید علی اکبر شناسایی،تبیین و اولویت‌بندی راهبردهای بازآفرینی اراضی مراکز نظامی درون‌شهری (مطالعه موردی: پادگان 06 تهران) [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 142-165]

ب

 • بوالحسنی، خسرو عوامل همگرایی ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در منطقه خلیج فارس در افق همکاری‌های جدید [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 13-33]

ج

 • جلالی نسب، عبدالله معرفی ظرفیت‌های برترساز ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 114-141]
 • جهانی، نادر معرفی ظرفیت‌های برترساز ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 114-141]

ر

 • رستمی، محسن واکاوی و مقایسه فرآیند بودجه‌بندی در سازمان‌های نظامی و خصوصی (غیردولتی) جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 81، 1402]
 • رستمی، محسن معرفی ظرفیت‌های برترساز ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 114-141]

ش

 • شامحمدی، محمد ارائه الگوی مناسب نظام آموزشی و پژوهشی(با تاکید بر دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی ) [دوره 21، شماره 81، 1402]
 • شاملو، رضا واکاوی و مقایسه فرآیند بودجه‌بندی در سازمان‌های نظامی و خصوصی (غیردولتی) جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 81، 1402]
 • شاهقلیان قهفرخی، رضا مطالعه تطبیقی عناصر راهبردهای نظامی به‌کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم [دوره 21، شماره 81، 1402]

ص

 • صفوی، یحیی معرفی ظرفیت‌های برترساز ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 114-141]

ط

 • طالب پو ر، فریدون مطالعه تطبیقی عناصر راهبردهای نظامی به‌کار رفته در نبردهای زمینی دو جنگ جهانی اول و دوم [دوره 21، شماره 81، 1402]
 • طاهری مقدم، علی معرفی ابعاد و مؤلفه‌های سرزمین مؤثر بر آمایش پدافند هوایی کشو‌ر [دوره 21، شماره 81، 1402]

ع

 • عسکری، محمود معرفی پیامدهای اقتصاد سیاسی رانتی بر فرایند حکمرانی امنیتی [دوره 21، شماره 81، 1402]
 • علاماتی، غلامرضا تبیین راهبردهای جهاد سازندگی در دانشگاه، صنعت و مهندسی‌رزمی در دفاع مقدس [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 34-59]

ف

 • فرنیا، فرهاد شاخص سازی توسعه فناوری زنجیره بلوکی در نیروهای مسلح ج.ا.ایران [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 87-112]

ق

 • قرائی آشتیانی، محمد رضا عوامل همگرایی ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در منطقه خلیج فارس در افق همکاری‌های جدید [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 13-33]

ک

 • کشتکار، مهران فرصت‌های کارآفرینی در دوران سربازی، الزامات اقتصادی و شغلی [دوره 21، شماره 81، 1402]
 • کلانتری، فتح الله ارزیابی سند چشم‌انداز 2030 ناتو و ملاحظات آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 60-86]
 • کمالی، محمدرضا عوامل همگرایی ژئوپلیتیکی ایران و عربستان در منطقه خلیج فارس در افق همکاری‌های جدید [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 13-33]
 • کمیلی، محمد هاشم شناسایی،تبیین و اولویت‌بندی راهبردهای بازآفرینی اراضی مراکز نظامی درون‌شهری (مطالعه موردی: پادگان 06 تهران) [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 142-165]

ل

 • لاجوردی، سمانه تبیین راهبردهای جهاد سازندگی در دانشگاه، صنعت و مهندسی‌رزمی در دفاع مقدس [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 34-59]

م

 • مختاری گلپایگانی، حسن شناسایی،تبیین و اولویت‌بندی راهبردهای بازآفرینی اراضی مراکز نظامی درون‌شهری (مطالعه موردی: پادگان 06 تهران) [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 142-165]
 • موحدی صفت، محمد رضا شاخص سازی توسعه فناوری زنجیره بلوکی در نیروهای مسلح ج.ا.ایران [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 87-112]

ن

 • نجفی سیار، رحمان ارزیابی سند چشم‌انداز 2030 ناتو و ملاحظات آن برای جمهوری اسلامی ایران [دوره 21، شماره 82، 1402، صفحه 60-86]