نمایه نویسندگان

ا

 • ایجابی، ابراهیم الزامات تشکیل مراکز آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • احمدوند، نرگس تاثیر مخارج امور دفاعی و امنیتی دولت بر رفاه اجتماعی در دوره‌‌های رکود و رونق در کشور [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 156-183]
 • امینی، سید جواد طراحی الگوی سیاستگذاری صنایع دفاعی به‌منظور دستیابی به اهداف کیفیتی [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 126-154]

ب

 • باجلانی، مسعود معرفی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر ارتقای دانش سایبری سازمان‌های امنیتی ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 13-32]
 • باشکوه آجیرلو، محمد بررسی قابلیت‌های مدیریت لجستیک نیروهای مسلح ج.ا.ایران درکاهش آسیب‌ها در بحران‌های طبیعی [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 73-98]
 • بختیاری، ایرج طراحی الگوی رفتار فردی در مدیریت رفتار سازمانی در عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 107-138]
 • بختیاری، مریم بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • بیک بلندی، علی اصغر وابستگی ژئوپلیتیکی رشد منطقه‌ای و جهانی به فضای ملی ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 176-198]
 • بوالحسنی، خسرو پیش‌برنده‌های مؤثر بر ملاحظات دفاعی - امنیتی مرز ج.ا.ایران و ترکیه [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 139-165]
 • بوالحسنی، خسرو مؤلفه‌ها و ویژگی‌های توان نظامی مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی در مقابله با تهدیدات نظامی [دوره 20، شماره 80، 1401، صفحه 13-46]

پ

 • پاشایی هولاسو، امین طراحی الگوی شایستگی مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 75-106]
 • پورصادق، ناصر معرفی الگوی مطلوب خدمت وظیفه عمومی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی [دوره 20، شماره 80، 1401]

ج

 • جعفری، محمد نقش سیستم‌های اطلاعاتی در مدیریت بحران‌های نظامی ناشی از جنگ (مطالعه موردی نزاجا) [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 99-126]
 • جلیلی نیکو، رضا شناسایی، تبیین و اولویت‌بندی رهیافت‌های نوین آجا در مقابل تهدیدات آتی با توجه به سند بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 104-139]
 • جلیلی نیکو، رضا معرفی الگوی عملیات توپخانه‌ای در جنگ‌های ناهمتراز ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • جمشیدوند، ابوذر طراحی الگوی سیاستگذاری صنایع دفاعی به‌منظور دستیابی به اهداف کیفیتی [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 126-154]
 • جهانشاهی، علی بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی [دوره 20، شماره 80، 1401]

ح

 • حاجی حسینی، محمد بررسی و تبیین نقش دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کنترل تهدیدات سایبری [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 43-72]
 • حسینی، محمدرضا اصول وقواعد دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 44-73]

د

 • دلفان، محبوبه تاثیر مخارج امور دفاعی و امنیتی دولت بر رفاه اجتماعی در دوره‌‌های رکود و رونق در کشور [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 156-183]
 • دولتشاهی، بهروز شناسایی، تبیین و اولویت‌بندی رهیافت‌های نوین آجا در مقابل تهدیدات آتی با توجه به سند بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 104-139]

ر

 • رجب پور، مجید الزامات تشکیل مراکز آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • رستمی، محسن شناسایی و معرفی ظرفیت های کاربردی هوش مصنوعی در توسعه مضمون‌های راهبردی در سازمان های نظامی [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 34-74]
 • رستمی، محسن تبیین رابطه تهدیدهای آمریکا با ابعاد اجتماعی- سیاسی تشکیل‌دهنده قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 74-103]
 • رستمی، محسن بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی [دوره 20، شماره 80، 1401]

ز

 • زمانی، اردشیر طراحی الگوی سیاستگذاری صنایع دفاعی به‌منظور دستیابی به اهداف کیفیتی [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 126-154]

س

 • سبزی، حسین معرفی راهبردهای اقتدار فرهنگ دفاعی ج.ا.ایران در منطقه بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • سپهری، محمد راهکارهای ارتقای توان رزم یگان‌های واکنش سریع پدافند هوایی جهت مقابله با تهدیدات هوایی آینده [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 140-175]
 • سروش کاشانی، احسان مؤلفه‌ها و ویژگی‌های توان نظامی مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی در مقابله با تهدیدات نظامی [دوره 20، شماره 80، 1401، صفحه 13-46]
 • سعادتمندی، علیرضا معرفی الگوی مطلوب خدمت وظیفه عمومی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی [دوره 20، شماره 80، 1401]

ش

 • شاملو، رضا عوامل مؤثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 1-30]
 • شاملو، رضا راهکارهای ارتقای توان رزم یگان‌های واکنش سریع پدافند هوایی جهت مقابله با تهدیدات هوایی آینده [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 140-175]
 • شفیعی، علیرضا معرفی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر ارتقای دانش سایبری سازمان‌های امنیتی ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 13-32]
 • شفیعی، محمودرضا معرفی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر ارتقای دانش سایبری سازمان‌های امنیتی ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 13-32]
 • شکوهی، حسین طراحی الگوی رفتار فردی در مدیریت رفتار سازمانی در عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 107-138]
 • شهرآئینی، سید اسماعیل شاخص‌های نیروی انسانی شبکه فرماندهی و کنترل قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 13-43]

ط

 • طالعی حور، رهبر بررسی و تبیین نقش دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کنترل تهدیدات سایبری [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 43-72]
 • طباطبایی، سید عباس طراحی الگوی پارادایمی توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران از طریق رسانه‌های جمعی [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 168-195]

ظ

 • ظریف منش، حسین وابستگی ژئوپلیتیکی رشد منطقه‌ای و جهانی به فضای ملی ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 176-198]

ع

 • عباسیان، محمد شناسایی، تبیین و اولویت‌بندی رهیافت‌های نوین آجا در مقابل تهدیدات آتی با توجه به سند بیانیه گام دوم انقلاب [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 104-139]
 • علیزاده، محمد تاثیر مخارج امور دفاعی و امنیتی دولت بر رفاه اجتماعی در دوره‌‌های رکود و رونق در کشور [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 156-183]

غ

 • غفاری، بهزاد راهکارهای ارتقای توان رزم یگان‌های واکنش سریع پدافند هوایی جهت مقابله با تهدیدات هوایی آینده [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 140-175]
 • غفارلو، اکبر بررسی قابلیت‌های مدیریت لجستیک نیروهای مسلح ج.ا.ایران درکاهش آسیب‌ها در بحران‌های طبیعی [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 73-98]
 • غلامعلیان، علیرضا معرفی الگوی عملیات توپخانه‌ای در جنگ‌های ناهمتراز ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 80، 1401]

ف

 • فراهانی، ابوالفضل طراحی الگوی پارادایمی توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران از طریق رسانه‌های جمعی [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 168-195]
 • فرحی، سید مهدی معرفی الگوی مطلوب خدمت وظیفه عمومی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر کارکردهای منابع انسانی [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • فرخنده نژاد، محمد رضا عوامل مؤثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 1-30]
 • فطرس، محمد حسن تاثیر مخارج امور دفاعی و امنیتی دولت بر رفاه اجتماعی در دوره‌‌های رکود و رونق در کشور [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 156-183]

ق

 • قاسمی، حمید طراحی الگوی پارادایمی توسعه ورزش نیروهای مسلح ج.ا.ایران از طریق رسانه‌های جمعی [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 168-195]

ک

 • کیانی مقدم، امیرسام بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • کریمی، وحید شاخص‌های نیروی انسانی شبکه فرماندهی و کنترل قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) کشور [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 13-43]
 • کلانتری، فتح الله معرفی الگوی عملیات توپخانه‌ای در جنگ‌های ناهمتراز ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • کولیوند، خلیل الزامات تشکیل مراکز آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • کوهی، زهرا الزامات تشکیل مراکز آینده‌پژوهی در سازمان‌های تحقیقات و جهاد خودکفایی آجا [دوره 20، شماره 80، 1401]

م

 • محبی، افشار معرفی راهبردهای اقتدار فرهنگ دفاعی ج.ا.ایران در منطقه بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • مرادی، محمدرضا اصول وقواعد دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 44-73]
 • مسجدی آرانی، عباس بررسی تأثیر جنگ روانی بر اضطراب و ناکامی [دوره 20، شماره 80، 1401]
 • ملکی، عباس معرفی مؤلفه‌های تاثیرگذار بر ارتقای دانش سایبری سازمان‌های امنیتی ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 13-32]

ن

 • نصیری، گلمحمد طراحی الگوی رفتار فردی در مدیریت رفتار سازمانی در عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 78، 1401، صفحه 107-138]
 • نصرت آبادی، جمشید بررسی و تبیین نقش دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در کنترل تهدیدات سایبری [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 43-72]
 • نعمت زاده، سیروس مؤلفه‌ها و ویژگی‌های توان نظامی مؤثر بر آمایش دفاع سرزمینی در مقابله با تهدیدات نظامی [دوره 20، شماره 80، 1401، صفحه 13-46]
 • نوروزانی، شهرام اصول وقواعد دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 44-73]

و

 • ولوی، محمد رضا اصول وقواعد دکترین سایبری جمهوری اسلامی ایران در حوزه دفاعی- امنیتی [دوره 20، شماره 79، 1401، صفحه 44-73]

ه

 • همتی، حمیدرضا معرفی راهبردهای اقتدار فرهنگ دفاعی ج.ا.ایران در منطقه بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 20، شماره 80، 1401]

ی

 • یوسفی خوش قلب، محمد عوامل مؤثر بر تدوین اصول رهنامه عملیاتی نیروی پدافند هوایی ارتش ج.ا.ایران [دوره 20، شماره 77، 1401، صفحه 1-30]