تعداد مقالات: 181

177. مقاله پژوهشی: شناخت و برآورد تهدیدهای خارج از حوزه مأموریت ارتش ج.ا.ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 161-185

محسن مرادیان؛ سورنا کیانی؛ داود فریدپور؛ عباس قربانی فومشی


179. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سرریز فناوری‌های دفاعی به کسب‌وکارهای تجاری

دوره 19، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 179-208

فروغ فراهانی فر؛ مهرداد حسینی شکیب؛ عباس خمسه؛ رضا حسنوی آتشگاه


180. واکاوی و مقایسه فرآیند برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌های نظامی و سازمان‌های خصوصی (غیر دولتی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

رضا شاملو


181. طراحی الگوی ایجاد پایگاه پشتیبانی در حوزه خلیج عدن برای تداوم عملیات یگان‌های شناور نداجا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1400

محسن صادقی نسب